#37/it2.xii/hk.00.01/2019 #keputusan kuasa pengguna anggaran #penetapan paniatia #panitia pemeriksa #pemeriksa hasil pekerjaan #pengadaan barang #langganan bandwidth #internet its #panitia tahun 2019 #royyana muslim i #s.kom. #m.kom. #ph.d.

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Langganan Bandwidth Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2019 atas nama Royyana Muslim I, S.Kom., M.Kom., Ph.D.