#509/it2.xii/hk.00.01/2019 #panitia tahun 2019 #penetapan panitia #panitia pemeriksa #pemeriksa hasil pekerjaan #pekerjaan pengadaan #pengadaan barang #pengadaan jasa #teknik sistem perkapalan #pejabat ftk #pejabat tahun 2019

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Departemen Teknik Sistem Perkapalan FTK Tahun 2019 atas nama Drs. Eng. Muhammad Badrus Zaman, S.T