#40440/it2.ii/tu.00.08/2019 #tunjangan hari raya #thr 2019 #thr 1440 #idul fitri 1440 h #tenaga harian lepas #thl 2019 #alokasi pagu

Unit : Wakil Rektor II
Penerbit : Wakil Rektor Bidang II

Surat Edaran Wajib untuk Membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Tenaga Harian Lepas (THL) Sebesar 1 (satu) kali gaji bulanan.