#13/it2.xii/hk.00.01/2019 #kuasa pengguna anggaran #pejabat #pejabat pengadaan #pengadaan barang dan jasa #sekretaris institut #pejabat 2019

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Institut Tahun 2019 atas anama Dr. Irhamah, S.Si., M.S.,