#147/it2.xii/hk.00.01/2019 #pejabat #pejabat pengadaan #pengadaan barang dan jasa #barang dan jasa #petugas pengadaan #pejabat pengadaan barang #teknik geomatika

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Departemen Teknik Geomatika Tahun 2019