#1038/it2.xii/hk.00.01/2018 #pejabat pemeriksa #pemeriksa hasil pekerjaan #pengadaan peralatan elektronika #senat akademik dan dewan profesor #pungky mukti wibowo

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Elektronika Senat Akademik dan Dewan Profesor Tahun 2018 atas nama Pungky Mukti Wibowo