#1037/it2.xii/hk.00.01/2018 #kuasa pengguna anggaran #pejabat pengadaan #pengadaan peralatan #peralatan elektronik senat akademik #senat akademik dan dewan profesor #yayuk pamitkasih s.pd

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pejabat Pengadaan Peralatan Elektronik Senat Akademik dan Dewan Profesor Tahun 2018 atas nama Yayuk Pamitkasih, S.Pd.