#1026/it2.xii/hk.00.01/2018 #panitia #panitia pemeriksa #hasil pekerjaan #pekerjaan pembangunan #pembangunan ruang kelas #ruang kelas #ruang kelas departemen #departemen teknik komputer #teknik komputer

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Departemen Teknik Komputer Tahun 2018