#414/it2.xiii/hk.00.01/2021 #kuasa pengguna #penetapan #pejabat #alat pemotong #penyortiran #umb porang #penelitian #riset

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Peneriam Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Pemotongan, Penyortiran dan Pembersihan Umbi Porang dalam Rangka Penelitian