#413/it2.xiii/hk.00.01/2021 #kuasa pengguna #penetapan #pejabat #pekerjaan #penelitian #umbi porang #pengeringan

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Alat Pengeringan Umbi Porang dalam Rangka Penelitian