#1181/it2.xiii/hk.00.01/2020 #sk kpa #sk pejabat #pejabat penandatangan #surat perintah #pejabat penguji #pejabat pembuat komitmen

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar dan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) Pusat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Tahun 2021