#891/it2.xiii/hk.00.01/2020 #sk kpa #kuasa pengguna #sk penetapan #penetapan pejabat #pejabat penerima #penerima hasil pekerjaan #pekerjaan pengadaan peralatan #pengembangan platformbus #prototipe bus listrik nasional #bus listrik nasional

Unit : Kuasa Pengguna Anggaran
Penerbit : Kuasa Pengguna Anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tentang Penetapan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pengembangan Platform dan Prototipe Bus Listrik Nasional