#2286/it2.i/tu.00.08/2021 #surat pemberitahuan #jadwal nilai #semester gasal #perkuliahan

Unit : Wakil Rektor I
Penerbit : Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

Surat Pemberitahuan Jadwal Pemasukan Nilai Semester Gasal 2020/2021 dan Perkuliahan Semester Genal 2020/2021